آدرس دفتر مرکزی : تهران – خیابان کلهر – پلاک ۲۸۶ – واحد ۱

۶۶۴۳۰۳۰۹ – ۰۲۱ : tel

۶۶۹۴۰۸۶۴ – ۰۲۱ : tel fax